Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Finvia holding, a.s., sme technologicky inovatívnym lídrom vo svete finančného sprostredkovania. Klientom na Slovensku poskytujeme finančné služby transparentným, zrozumiteľným, ale predovšetkým časovo a finančne efektívnym spôsobom. Klientom, partnerom aj zamestnancom ponúkame možnosť pracovať s modernými nástrojmi, vďaka ktorým je celý proces realizácie produktu komfortnejší, zaujímavejší a najmä časovo efektívnejší. Gro našich služieb poskytujeme online, čomu sú prispôsobené technológie aj spôsob práce.

Ponuky práce: Mgr. Mária Hradiská - Finvia holding, a.s.

1 - 1 z 1