Charakteristika spoločnosti

Konštrukčná kancelária so zameraním sa na zahraničných zákazníkov. Vďaka uzatvoreným zmluvám s prestížnymi spoločnosťami v Rakúsku, Nemecku, Českej a Slovenskej republike, vieme záujemcom ponúknuť atraktívne projekty.