Charakteristika spoločnosti

Líder trhu v oblasti B2B služieb (PZS, BOZP, PO, Enviro, GDPR, Registratúra a Civilná ochrana), viac ako 3.300 klientov, pôsobiaci na celom území Slovenska.

Ponuky práce: MG Business Services s. r. o.

1 - 2 z 2