Charakteristika spoločnosti

Verejná inštitúcia, poskytujúca knižnično-informačné služby obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy


Ponuky spoločnosti e-mailom