Charakteristika spoločnosti

Útvar stavebný a životného prostredia - Mestský úrad v Trenčíne