Charakteristika spoločnosti

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku......


Ponuky spoločnosti e-mailom