Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MESSTECHNIK je inovatívny koncern, ktorý efektívne zaisťuje dodávky meracích a rozvádzacích prístrojov, ako aj služby v oblasti tepelnej energie a vody. Ako inovatívna spoločnosť pomáhame svojim zákazníkom pri ich úsilí o šetrné využívanie zdrojov našou bohatou ponukou výrobkov a služieb.