Charakteristika spoločnosti

Novozaložená spoločnosť zaoberajúca sa riadením stavieb, projekciou a developmentom.