Charakteristika spoločnosti

Novozaložená spoločnosť zaoberajúca sa architektúrou, riadením stavieb, projekciou a developmentom.