Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním IT služieb najmä v sektore automobilového priemyslu. Spoločnosť patrí do skupiny spoločností Motor-Car na Slovensku.