Tester - Brigáda/part- time

Pekný deň,
volám sa Lukáš a od roku 2013 mám na starosti vývoj produktov pre českú a slovenskú mBank. Naše pracovné aktivity sa spoločne s rastom banky neustále rozširujú, a preto hľadáme šikovnú posilu.

Ak máš pocit, že nižšie uvedená práca by Ťa bavila a chceš sa podpísať pod novinky v oblasti internet bankingu a mobilných aplikácií mBank na Slovensku, budeme sa tešiť na skorú spoluprácu.

Ak Ťa zaujíma, čo bude tvojou náplňou práce a čo za to získaš, čítaj ďalej a prihlás sa.

Aká práca Ťa u nás čaká

• príprava testovacích scenárov
• vykonávanie funkčných testov na vývojových prostrediach
• spolupráca s vývojovým tímom
• dokumentácia výsledkov testovania
• identifikácia defektov a retest defektov po nasadení opráv
• ďalšie súvisiace úlohy podľa zadania nadriadeného

Čo očakávame od teba?

• spoľahlivosť, detailnosť, všímavosť, presnosť
• samostatnosť
• schopnosť vysvetliť problém, alebo disfunkčnosť
• reportovanie v anglickom jazyku
• schopnosť plniť termíny
• nehanbiť sa pýtať
• základný prehľad v bankových produktoch

Čo Ti môžeme ponúknuť

• Zaujímavú prácu v dynamickej banke novej generácie
• Moderné pracovné prostredie
• Možnosť osobného rastu a veľký priestor pre profesijnú realizáciu
• Veľmi zaujímavú a zodpovednú prácu v oblasti nových technológií a bankovníctva
• Mladý, priateľský a dynamický kolektív
• Možnosť pracovať samostatne pod vedením expertov
• Možnosť získať nové poznatky a skúsenosti z praxe
• Prácu v medzinárodnom tíme

Kde a ako pracujeme?

• v Eurovea, Central 3,
• v moderných priestoroch štýlu openspace, zaisťujúcom prehľad, i súkromie

Kedy môžeme spoločne začať?

dohodou

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zasielajte nám prosím Vaše žiadosti s profesijným životopisom v slovenskom e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu. Vo Vašej žiadosti uveďte aj názov pozície a miesto výkonu práce.
K žiadosti pridajte prosím aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby uchovania v databáze mBank SA, pobočka zahraničnej banky.

„Súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a ďalších sprievodných dokumentov spoločnosťou mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00 950, identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislave I, Oddiel: Po, vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank“), v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a to pre účely uchádzania sa o zamestnanie a evidencie uchádzačov o zamestnanie. Som si vedomý/á, že v prípade poskytnutia zobrazenia fotografie, sa tento považuje, za údaj patriaci do Osobitnej kategórie osobných údajov. Ďalej tiež súhlasím, že mBank je oprávnená poskytnúť moje osobné údaje všetkým osobám patriacim do skupiny mBank, pričom tieto sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom. Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že mám práva v súlade s § 28 Zákona. Súhlas je udelený na 3 roky alebo na dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a 1 rok po jeho skončení, ak tento vznikne. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaním na adresu mBank.“

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí postúpia do ďalšieho kola výberového konania. A to najneskôr do dvoch týždňov od aplikácie na danú pozíciu.
Ďakujeme za pochopenie.

Adresa spoločnosti

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
http://www.mbank.sk
ID: 2312657   Dátum zverejnenia: 5.10.2016