Kariéra

Práca v mBank

Na českom a slovenskom trhu posúvame hranice internetového bankovníctva už od roku 2007. Naším cieľom je byť našim zákazníkom nekonvenčným a spoľahlivým partnerom. Takéto prostredie si vytvárame aj vo vnútri spoločnosti, kam hľadáme výnimočné a inteligentné osobnosti, ktoré so zvedavosťou a záujmom prekonávajú tak ako zabehnuté štandardy tak i svoje vlastné možnosti. V mBank dostávajú šancu nielen skúsení profesionáli, ale aj mladí absolventi, ktorí majú drive a potenciál stať sa úspešnými členmi nášho mTímu.
Svojich kolegov si do svojich radov vyberáme veľmi starostlivo a chceme, aby sa každý s nami cítil dobre a mal možnosť ukázať a vydať zo seba to najlepšie. Na oplátku svojím ľudom dávame možnosť otvoreného rozvoja v rámci celej banky. Keď vidíme v človekovi talent a ochotu rásť, otvárame dvere do všetkých oddelení, kde môže svoj talent rozvíjať.
Voľné pozície

mKultúra

Po tvrdej práci sa vieme dobre odmeniť, či už v rámci benefitných balíčkov (zvýhodnená hypotéka, týždeň dovolenky navyše...), alebo aj spoločnými akciami, kde relaxujeme, bavíme sa, nadväzujeme kontakty aj s tými kolegami, s ktorými nemáme toľko príležitostí k stretávaniu sa v priebehu pracovnej doby.

mĽudia

Vytvárame otvorené pracovné príležitosti pre všetkých, ktorí svoju prácu vnímajú ako možnosť k rozvoju a majú ju radi. Podporujeme posuny v rámci všetkých oddelení v banke a to aj medzi krajinami. Kľúčom k úspechu je nebáť sa.

Čoskoro tu nájdete príbehy našich úspešných kolegov.

mKariéra

Chceš sa znovu tešiť do svojej práce? Máš rád dynamické a priateľské prostredie? Si tímový hráč s pozitívnym prístupom aj k negatívnym veciam? Chceš pracovať v banke, ktorá je lídrom v retailovom a internetovom bankovníctve? Pripoj sa k nám!

V mBank dostávajú šancu nielen skúsení profesionáli, ale aj mladí absolventi, ktorí majú drive a potenciál stať sa úspešnými členmi nášho mTímu.

Aktuálne ponuky práce:

  1. Brigáda - Tester
  2. Junior špecialista Back Office (spracovanie exekúcií)
  3. Procurement specialist
  4. Back Office - support

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti Vás prosíme o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov v nasledovnej forme:

„Súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a ďalších sprievodných dokumentov spoločnosťou mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00 950, identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislave I, Oddiel: Po, vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank“), §v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a to pre účely uchádzania sa o zamestnanie a evidencie uchádzačov o zamestnanie. Som si vedomý/á, že v prípade poskytnutia zobrazenia fotografie, sa tento považuje, za údaj patriaci do Osobitnej kategórie osobných údajov. Ďalej tiež súhlasím, že mBank je oprávnená poskytnúť moje osobné údaje všetkým osobám patriacim do skupiny mBank, pričom tieto sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom. Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že mám práva v súlade s § 28 Zákona. Súhlas je udelený na 3 roky alebo na dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a 1 rok po jeho skončení, ak tento vznikne. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaním na adresu mBank.“

Pošlite nám životopis a pridajte sa k nám!

mBank
Pribinova 10
811 09 Bratislava
E-mail: linda.fafkova@mbank.cz
www adresa: www.mbank.skPonuky spoločnosti e-mailom