Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa organizačno- technickým zabezpečením v herniach a baroch po celom Slovensku.