Charakteristika spoločnosti

Elektro dodávky a služby pre výstavbu a prevádzku budov. Dodávky všetkých elektro technológií – slaboprúdovej inštalácie, elektroinštalácie, merania a regulácie.
Pôsobíme na celom území SR.


Ponuky spoločnosti e-mailom