Maják n.o.:
- je nezisková organizácia, ktorá bola založená Združením rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku v roku 2003
- je špecializované celoročné zariadenie s kapacitou 9 miest
Našim poslaním je:
- vytvárať rodinné prostredie pre cieľovú skupinu zariadenia, ktoré je otvorené novým možnostiam, rôznym aktivitám a inovatívnym prístupom
- prijímať zaujímavé výzvy s cieľom prekonávať bariéry postihnutia
- zabezpečovať podmienky pre plnohodnotný a kvalitný život našim prijímateľom sociálnych služieb s rešpektovaním ich autonómie, individuálnych potrieb, komunikačných zručností a záľub
- vychádzať z jedinečnosti človeka, jeho potrieb a práv na dôstojný a plnohodnotný život.
Pre viac informácií: www.majak-no.sk

Ponuky práce: Maják n.o.

1 - 1 z 1