Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť celoeurópsky pôsobiaca v oblasti navrhovania a výroby dielcov a konštrukcií z kompozitných materiálov, ekvivalentov produktov z ocele. Špecializuje sa na projektovanie a výrobu kompozitných konštrukcií, ktoré sú súčasťou väčších investičných celkov.
Našimi partnermi sú architekti, projektanti pozemných stavieb, investori ako aj výrobcovia pozemných a inžinierskych stavieb.

Ponuky práce: MAGURA GFK s.r.o.

1 - 1 z 1