Charakteristika spoločnosti

Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami.
M1 a.s. sa zaoberá prevádzkovaním priemyselno-logistických areálov a multifunkčných objektov. V priemyselno-logistickom parku M1 je etablovaných viacero spoločností, ktoré zamestnávajú okolo 700 pracovníkov.