Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť littlefinger s.r.o. bola založená v roku 2009 v Bratislave, na základe našich dlhoročných
skúseností v oblasti stavebníctva.
Postupným vývojom sa naša spoločnosť začala špecializovať na inžinierske stavby a to hlavne na dopravné stavby a špeciálne stavebné práce.
V oblasti dopravných stavieb sa venujeme kompletným opravám, rekonštrukciám a aj novým výstavbám vozoviek, mostov a tunelov.
Druhým našim dôležitým predmetom činnosti sú špeciálne stavebné práce. Realizujeme napríklad diamantové rezanie, jadrové vŕtanie, injektážne práce, sanácie betónových a železobetónových konštrukcií, ale aj zhotovenie asfaltových modifikovaných zálievok v asfaltových a betónových komunikáciách.
V spoločnosti littlefinger, s.r.o. pôsobí 5 odborne zdatných riadiacich pracovníkov a 25 robotníkov. Našim spoločným cieľom je kvalita, profesionalita a spoľahlivosť.

Ponuky práce: littlefinger, s.r.o.

1 - 1 z 1