Charakteristika spoločnosti

Naša Liečebňa sv. Františka v Bratislave je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré pokračuje vo vyše päťdesiatročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti. V našom zariadení poskytujeme následnú zdravotnú starostlivosť (nie akútnu) s odborným zameraním na geriatriu, paliatívnu medicínu a rehabilitáciu.

Ponuky práce: Liečebňa sv.Františka, a.s.

1 - 4 z 4