Charakteristika spoločnosti

LETKEN s.r.o. je dodávateľom elektrických, mechanických, prístrojových a stavebných služieb na trhu krajín SVE a SNŠ. Spoločnosť poskytuje kompletný zmluvný servis vrátane projektovania, obstarávania, inštalácie, riadenia projektov, uvádzania do prevádzky a správy zariadení s cieľom splniť špecifické požiadavky klientov.

Ponuky práce: LETKEN s.r.o.

1 - 1 z 1