Charakteristika spoločnosti

LETKEN s.r.o. je dodávateľom elektrických, mechanických, prístrojových a stavebných služieb na trhu.
Spoločnosť poskytuje kompletné kontraktačné služby vrátane projektovania, obstarávania, inštalácie, riadenia projektov, uvádzania do prevádzky a správy budov, aby vyhovovala konkrétnym požiadavkám klientov.
Naše služby sa zaväzujú k produktívnej efektívnosti v spojení so zabezpečením kvality, ochranou zdravia a bezpečnosti na pracovisku a ochranou životného prostredia.