Charakteristika spoločnosti

Moderná verejná lekáreň na Orave s prípravou "IVPL" zameraná na starostlivosť o rodinu a dieťa.
Výučbová lekáreň farmaceutickej fakulty UK v Bratislave