Charakteristika spoločnosti

Moderná, pro-life lekáreň na Orave s komplexnou prípravou "IVPL", širokým sortimentom liekov viazaných na lekársky predpis, voľnopredajných liekov a zdravotných pomôcok.
Výučbová lekáreň farmaceutickej fakulty UK v Bratislave,