Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prepravou námorných kontajnerov z terminálu k zákazníkovi.