Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Kúpele Brusno a.s. zabezpečujú kúpeľnú starostlivosť