Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním gastronomických zariadení.