Where talent
meets opportunity
Pošli svoj životopis a urob krok
správnym smerom

Kontakt

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Oddelenie ľudských zdrojov
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
+421 2 59984 111
[email protected]