Charakteristika spoločnosti

Kofap spol. s r.o. je rodinná spoločnosť zaoberajúca sa zberom, triedením a následným spracovaním druhotných surovín (železné a neželezné kovy v prevažnej miere).