Charakteristika spoločnosti

Prenájom bowlingových dráh a ponuka občerstvenia.