Charakteristika spoločnosti

polygrafická činnosť - ofsetová tlač, knižné spracovanie