Charakteristika spoločnosti

Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA, n. o. ) je nezisková organizácia založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre Trnavský samosprávny kraj. Bližšie informácie o projektoch agentúry: www.kira.sk