Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu od roku 1993 so stabilným
zázemím. Hlavným zameraním je predaj, montáž a servis zariadení a doplnkov pre
profesionálnu gastronómiu, ako aj výroba nerezového nábytku. Okrem dodávok
jednotlivých zariadení sa zameriavame na komplexné dodávky veľkokapacitných
kuchýň, výdajných liniek a barov. Naším cieľom je dlhodobá spolupráca s našimi zákazníkmi, založená na kvalitných službách.