Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Jume šped s.r.o. je mladá, dynamická firma pôsobiaca od roku 2004 v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej expresnej prepravy, pričom poskytuje služby renomovaným spoločnostiam tak na Slovensku, ako aj v Európe