Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Balážik je advokátska kancelária, ktorá pre svojich klientov poskytuje komplexné právne služby.