Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie zariadenia čerpacej stanice