Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť pôsobiaca na energetickom trhu od roku 1997.