SW engineer - systémy riadenia budov

• Návrh, konfigurácia a sprevádzkovanie systémov riadenia budov
• Tvorba software pre systémy riadenia budovy, jeho odladenie a uvedenie do prevádzky vrátane identifikácie a odstránenia prípadných chýb
• Uvádzanie regulátorov, sieťových automatizačných jednotiek i celého systému riadenia budovy do prevádzky
• Testovanie funkčnosti celého systému a riešenie problémov s odstraňovaním porúch so subdodávateľmi
• Informovanie projektového a realizačného tímu o zmenách v teréne / na stavbe, ktoré môžu mať vplyv na náklady, na tvorbu dokumentácie skutočného stavu či na finálnu verziu softvéru
• Realizácia školení majiteľa / prevádzkovateľa pre obsluhu systému riadenia budovy
• Účasť na odovzdávacích / koordinačných stretnutiach spoločne s projektovým tímom
• Vysokoškolské vzdelanie (absolvent fakulty matematiky, fyziky a informatiky alebo fakulty elektrotechniky a informatiky), prípadne stredoškolské vzdelanie elektrotechnické, zamerané na meranie a reguláciu
• Pokročilú užívateľskú znalosť práce na PC (Microsoft Office, Internet, výhodou AutoCAD)
• Veľmi dobré analytické schopnosti a komunikačné zručnosti
• Znalosť angličtiny (e-mailová komunikácia, orientácia v technických manuáloch)
• Vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič

Vaše benefity

• Stabilné zamestnanie v špičkovej firme s celosvetovo najširším portfóliom výrobkov pre techniku budov
• Priateľský a fungujúci kolektív
• Zodpovedajúce finančné ohodnotenie
• Mobilný telefón, notebook, služobné auto aj na súkromné účely
• Široká ponuka ďalších benefitov (stravné lístky, dodatkové poistenia hradené zamestnávateľom, príspevky pri životných výročiach ad..)
Kontaktný e-mail:

ID: 3281891   Dátum zverejnenia: 9.1.2018