Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť JK - TRADING, spol. s r.o. je distribútor diagnostických setov a reagencií renomovaných zahraničných výrobcov diagnostiky a diagnostických zariadení,
s dlhoročnou tradíciou na slovenskom trhu.