Charakteristika spoločnosti

Firma JHS SLOVAKIA, s.r.o. je stavebno-personálna spoločnosť. Bola založená nadväzujúc na históriu a predchádzajúce podnikateľské pôsobenia zakladateľa v oblasti stavebníctva, ktoré siahajú až do roku 1990.
Spoločnosť za zameriava na sprostredkovanie pracovníkov pre stavebný sektor v oblasti: tesár, murár, betonár, železiar.