Charakteristika spoločnosti

Reklamná agentúra prenajíma reklamné plochy na dopravných prostriedkoch mestských, prímestských a diaľkových liniek. Realizuje reklamné kampane, panelovú reklamu, technicko - organizačne zabezpečuje spoločenské a športové akcie, zabezpečuje inzerciu, roznos letákov...