Charakteristika spoločnosti

Plzenská piváreň so slovenskou kuchyňou, domáce prostredie