Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme agroslužby v poľnohospodárstve:
• siatie kukurice
• výmlat obilovín obilnými kombajnami
• rezanie senáže a siláže samochodnými rezačkami
• plnenie krmovín do vakov silážnym lisom
• drvenie a plnenie vlhkého zrna do vakov