Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou a vnútroštátnou nákladnou dopravou.