Charakteristika spoločnosti

Veľkosklad nápojov a jeho maloobchodné prevádzky.