Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ISAS SK sa zaoberá obchodnou činnosťou v oblasti predaja pomocných látok a listových hnojív do poľnohospodárskej výroby.