Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť IRIS SH, s.r.o. vznikla v r. 2001 ako nevyhnutná podpora informatizácie a vývoja informačných systémov pre rozširujúce sa portfólio skupiny IRIS. Spoločnosť IRIS SH, s.r.o. je orientovaná na vlastný vývoj informačných systémov, kontrolné mechanizmy a overovacie systémy v oblasti motorových vozidiel a dokladov www.ko.sk, www.rpzv.sk. Súčasťou portfólia spoločnosti je implementácia komplexných softvérových riešení, informačných a evidenčných systémov, vrátane hardvérových a softvérových dodávok.