Charakteristika spoločnosti

maloobchod a veľkoobchod, reality, development