Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa koncentruje na komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť, predovšetkým v oblasti chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu. www.skintech.sk