Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť s dlhodobým pôsobením na trhu so zameraním na realizáciu dopravných, vodohospodárskych stavieb so špecifikáciou na rekonštrukcie centier miest a obcí v celej Slovenskej i Českej republike