Charakteristika spoločnosti

Slovenská firma so sídlom v Bratislave zaoberajúca zhotovením plynovodov, PP, MaRZ a všetkými prácami s tým súvisiacimi ako aliančný partner SPP.