Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaoberá vedením účtovníctiev podnikateľov a organizovaním akreditovaných kurzov účtovníctva.