Charakteristika spoločnosti

Zásielkový obchod rastlinného materiálu už od r. 2001. Pestovanie zeleniny a drobného ovocia prevažne pre miestny samozber. Dodávka a údržba interiérovej a exteriérovej zelene. Turistické ubytovanie v skleníku.