Charakteristika spoločnosti

Špecializovaná kancelária zaoberajúca komplexnými projekčnými službami v oblasti statiky. Nosným prvkom je tvorba výkresovej zložky nosných konštrukcií pozemných ale aj inžinierskych stavieb na realizačnej úrovni. Optimalizácia statiky stavieb od stavebného povolenia až po realizáciu.